Nowa ustawa o działalności leczniczej i obecne przemiany legislacyjne zdecydowanie sprzyjają prywatyzacji służby zdrowia. Czy dla lekarza ma to jakieś znaczenie? Sam fakt prywatyzacji – nie. Ma jednak znaczenie czy dzięki temu nie będzie musiał pracować po kilkadziesiąt godzin non stop, czy dostanie godziwe wynagrodzenie i czy będzie mógł pomagać pacjentom za pomocą nowoczesnego sprzętu na miarę państwa europejskiego. Co zmienia nowa ustawa o działalności leczniczej? Wprowadza ona całkowicie nowe rozwiązania do polskiej służby zdrowia. Zarówno w zakresie nowych zasad prowadzenia działalności leczniczej, własności, w zakresie rejestracji placówki, przekształcania SP ZOZ-ów w spółki prawa handlowego. Nie jest tajemnicą, że zmiany wprowadzane przez rząd mają na celu zachęcać do kome...