Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków (CHMP EMA, ang. The Committee for Medicinal Products for Human Use, European Medicines Agency) wyraził zgodę na rejestrację pierwszego antybiotyku z nowej grupy leków aktywnych swoiście wobec Clostridium difficile. Nowy lek to fidaksomycyna (Dificlir) – pierwszy antybiotyk z nowej grupy antybiotyków makrocyklicznych (z tej grupy wywodzą się także makrolidy i linkosamidy) do leczenia zakażeń C. difficile. Zakażenie Clostridium difficile jest wiodącą przyczyną zakażeń szpitalnych, szczególnie wśród pacjentów poddawanych antybiotykoterapii. W ostatnich latach liczba zakażeń gwałtownie wzrosła, a narastająca oporność szczepów C. difficile na powszechnie stosowane antybiotyki (m.in. wankomycynę) stanowi o...