Colitis ulcerosa jest to schorzenie jelit o podłożu zapalnym, które dotyczy przede wszystkim błony śluzowej okrężnicy oraz odbytnicy. Objawy tej choroby to przede wszystkim bóle brzucha, biegunki, krwawienie z odbytnicy, utrata masy ciała oraz gorączka. Szacuje się, że w samych Stanach Zjednoczonych około 50-100 tysięcy dzieci, cierpi na choroby zapalne jelit, z tego u ponad 40% stwierdza się wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Amerykańska Agencja do spraw Żywności i Leków dnia 23 września 2011 zatwiedziła infliksymab do leczenia umiarkowanej oraz ciężkiej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (Colitis Ulcerosa) u dzieci od 6 roku życia, które nie uzyskały wystarczającej odpowiedzi na konwencjonalną terapię. Donna Griebel, dyrektor Oddziału Gastroenterologii i Wrodzonych W...