Nagroda Nobla 2011 w dziedzinie fizjologii i medycyny została przyznana trzem naukowcom: Bruce’owi A. Beutlerowi i Julesowi A. Hoffmannowi za „odkrycia dotyczące aktywacji odpowiedzi nieswoistej” oraz Ralphowi M. Steinmanowi „za odkrycie komórek dendrytycznych i ich roli w odpowiedzi swoistej”. To kolejne nagrody Nobla przyznane za odkrycia dotyczące funkcjonowania układu odpornościowego – od pierwszej w historii nagrody przyznanej w 1901 roku Emilowi von Behringowi za prace nad leczeniem przy pomocy surowicy (głównie przeciwko błonicy) immunolodzy otrzymali nagrodę Nobla już dwunastokrotnie. W tym roku ogłoszenie decyzji o przyznaniu nagrody zbiegło się z informacją o śmierci jednego z laureatów – Ralph Steinman, zmarł 30 września po 4-letniej ...