Wyniki dotychczasowych badań klinicznych pokazują, iż mężczyźni są bardziej narażeni na rozwój zaawansowanych zmian nowotworowych w jelicie grubym niż kobiety należące do tej samej grupy wiekowej. Jednakże, wytyczne dotyczące badań przesiewowych nie uwzględniają różnic płci, nakazując wykonywanie ich u wszystkich pacjentów powyżej 50 roku życia. Na łamach czasopisma Journal of American Medical Association opublikowano wyniki badania służącego określeniu oraz porównaniu częstości występowania gruczolaka, zaawansowanego gruczolaka oraz raka jelita grubego wśród kobiet i mężczyzn w tym samym wieku. Do badania włączono 44 350 pacjentów (mediana wieku 60,7 lat dla kobiet oraz 60,6 dla mężczyzn) objętych narodowym badaniem przesiewowym przeprowadzonym w latach 2007-2010 w Austrii. Po analizi...