Wyniki najnowszych badań epidemiologicznych pokazują, że wskaźniki zachorowalności na nowotwory wątroby wykazują wzrost w krajach o dotychczas niskim ryzyku zachorowania, zaś zmniejszają się w krajach o najwyższym ryzyku. Jednakże, pomimo tej rewolucji, zachorowalność w krajach Azjatyckich wciąż pozostaje co najmniej dwukrotnie wyższa niż w krajach Afrykańskich i co najmniej czterokrotnie wyższe niż w Północnej Ameryce. Autorzy opisywanego badania opublikowali go na łamach czasopisma Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention. Używając danych z International Agency for Research on Cancer dokonali oni analizy trendów zachorowalności na nowotwory wątroby w latach 1993-2002 w 32 regionach na całym świecie. Zwrócili oni również uwagę na związek pomiędzy ryzykiem zachorowania a płcią pac...