Zakażenia C. difficile są jedną z głównych przyczyn występowania biegunki u pacjentów hospitalizowanych i przebywających w placówkach opieki długoterminowej. W 2003 roku w Kanadzie pojawił się oporny na fluorochinolony szczep NAP1/BI/027 (w skrócie 027), który od tego czasu rozprzestrzenił się na większość kontynentów. Opisano też rybotyp 017, charakteryzujący się brakiem wytwarzania toksyny A. Zmiany w epidemiologii zakażeń C. difficile wymagają ponownej dokładnej analizy czynników ryzyka tych infekcji.
Na łamach Clinical Infectious Diseases opublikowano wyniki badania kliniczno-kontrolnego, w którym oceniono częstość występowania rybotypów R027 i R017, a także poddano analizie czynniki ryzyka dla zakażeń C. difficile (C. difficile infection – CDI) ogólnie i każdego z typów oddz...