W Polsce, do tej pory, było mało programów wspierających młodych naukowców. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyszła im naprzeciw przyznając granty w Programie Team, który cieszy się dużym zainteresowaniem także wśród lekarzy, czego świadectwem jest duża ilość laureatów w dziedzinie medycyny. Program TEAM adresowany jest do młodych zespołów badawczych, minimum sześcioosobowych, realizujących w Polsce, we współpracy z partnerem zagranicznym, projekty z udziałem studentów (od czwartego roku studiów), doktorantów i uczestników staży podoktorskich (do czterech lat od chwili uzyskania stopnia naukowego).  Projekty mają być realizowane w określonych, w dokumentacji konkursowej, obszarach tematycznych: Bio, Info, Techno.  Celem programu TEAM jest zwiększenie zaangażowania młodych uczonych (wy...