Ludzka albumina jest szeroko wykorzystywana w terapii (m.in. w leczeniu oparzeń), ale również w przemyśle medycznym do produkcji szczepionek i niektórych leków. Obecnie dostępna albumina jest preparatem krwiopochodnym, produkowanym z krwi dawców. Ze względu na ciągły niedobór krwi oraz ryzyko transmisji zakażeń od lat próbuje się uzyskać syntetyczne “analogi” preparatów krwiopochodnych, w tym albuminy. Już wkrótce produkcja tego białka poza organizmem człowieka może stać się codziennością. Dotychczas podejmowano próby wyprodukowania albuminy technikami podobnymi do innych rekombinowanych białek (np. cytokin stosowanych w tereapii), m.in. w bakteriach i drożdżach. Próbowano także wyprodukować albuminę przy pomocy transgenicznych krów czy niektórych roślin (m.in. tytoniu). Chi...