Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie nowych wzorów recept lekarskich, które będą obowiązywały od stycznia 2012 roku. Na nowych drukach znajdą się m. in informacje dotyczące odpłatności pacjenta za leki. Po lewej stronie recepty znajdzie się nazwa leku, natomiast po prawej stronie będzie informacja o odpłatności pacjenta: 100 procent, 50 procent, 30 procent. Leki bezpłatne będą oznaczone symbolem „B”, a leki wydawane za odpłatnością ryczałtową – „R”. Według projektu rozporządzenia, 30 czerwca 2012 roku będzie ostatecznym terminem stosowania obecnie obowiązujących wzorów recept. Wystawienie recept osobie nieuprawnionej ma skutkować nałożeniem na nią kar umownych i obowiązkiem zwrotu kwoty refundacji. Obowiązywać będą również kary dla lekarzy za wypisanie rec...