Dabigatran to doustny lek przeciwkrzepliwy, zarejestrowany w Europie w 2008 roku w zapobieganiu zakrzepicy żylnej po operacjach endoprotezowania stawu biodrowego. Od momentu jego rejestracji do chwili obecnej zanotowano ok. 260 zgonów spowodowanych krwawieniami u osób stosujących lek na świecie, co odbiło się szerokim echem w prasie. Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency), zdecydowała się do zaktualizowania informacji o leku, uzupełniając ją o ostrzeżenie o możliwych krwawieniach. Dotyczy to szczególnie pacjentów, u których występują czynniki ryzyka, jak wiek > 75 lat, niewydolność nerek, wywiad krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego i przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego, niesteroidowych leków przeciwzapalnych i innych leków zwiększających ryzyko krwawień....