Gwałtowny rozwój technologii elektronicznej w ostatnich latach przyczynia się w istotnym stopniu do poprawy jakości opieki medycznej. Obok stosowania coraz doskonalszych urządzeń diagnostycznych i leczniczych, kluczowe znaczenie w tym procesie ma poprawa komunikacji pomiędzy pracownikami opieki zdrowotnej. Najnowszym trendem w tej dziedzinie jest coraz powszechniejsze stosowanie nowoczesnych telefonów typu smartfon oraz tabletów. Firma Amcom Software przeprowadziła w lipcu 2011 roku badanie ankietowe oceniające popularność tego typu technologii. Analizie poddano odpowiedzi z ponad 600 placówek opieki zdrowotnej na terenie Stanów Zjednoczonych. W ponad 90% ankietowanych ośrodkach pracowali lekarze wykorzystujący w pracy smartfony. Do najpopularniejszych producentów należała marka Blackb...