Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz aktywnie zabiega o zmiany w rozporządzeniu dotyczącym recept. Spotkał się w tej sprawie z ministrem zdrowia Bartoszem Arłukowiczem. Ma nadzieję, że do czasu kolejnego posiedzenia NRL zaplanowanego na 16 grudnia 2011 roku lekarze zobaczą nowy projekt rozporządzenia. Zdaniem prezesa Hamankiewicza, jest jeszcze wystarczająco dużo czasu, aby doszło do kompromisu samorządu lekarskiego z resortem zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie ewentualnych kar finansowych dla lekarzy za nienależną refundację leków, co przewiduje wchodząca w życie z początkiem 2012 roku ustawa refundacyjna. Lekarze protestują także przeciwko nowym wzorom druków recept, na których przewidziano pozycje dotyczące taksacji leków – za określanie poziomu refundacj...