Zmęczenie lub niewyspanie z powodu długiej pracy może obniżać koncentrację i sprawność lekarzy a przez to pogarszać wyniki leczenia. W przypadku pilnego wskazania konieczność natychmiastowego przeprowadzenia zabiegu nie ulega wątpliwości, jednak czas wykonania planowego zabiegu można ustalić dowolnie. Czy szczególnie skomplikowane operacje warto więc zaplanować na konretną porę dnia, tygodnia, a może nawet miesiąca? Sessler i wsp. na łamach Anesthesia & Analgesia publikują wyniki swoich obserwacji na temat wpływu pory dnia, tygodnia oraz miesiąca na śmiertelność 30-dniową u chorych operowanych w trybie planowym na oddziale chirurgii ogólnej. Analiza objęła 32 001 pacjentów. Całkowita śmiertelność wynosiła 0.43%. Nie obserwowano istotnego wzrostu ryzyka niepowodzenia operacji wraz z ...