Piłka nożna jest najpopularniejszym sportem na świecie. Jednym ze skuteczniejszych, najbardziej efektownych i często ćwiczonym podczas treningów zagrań jest uderzanie piłki za pomocą głowy. Jak dotąd nie badano jednak czy granie „główką” może mieć negatywny wpływ na pracę ośrodkowego układu nerwowego. Dr Michael Lipton przedstawił podczas trwającego w dniach 27.11 – 02.12.11 Dorocznego Zjazdu Północnoamerykańskiego Towarzystwa Radiologicznego wyniki badań obrazowych mózgu u 32 zawodników, grających amatorsko w piłkę nożną. Analiza obrazowania tensora dyfuzji MRI wykazała obniżenie współczynnika anizotropii, wskazującego na uszkodzenie istoty białej u osób częściej uderzających piłkę głową. Uszkodzenia strukturalne mózgu dotyczyły regionów czołowego i skroniowo-potylicznego. Zawodn...