Naczelna Rada Lekarska po spotkaniu z ministrem zdrowia w sprawie ustawy refundacyjnej, ku zdziwieniu środowiska lekarskiego, nagle zmieniła swoje stanowisko. Protest i decyzja w sprawie wypisywania od 1 stycznia 2012 roku tylko pełnopłatnych recept zostały zawieszone. Dlaczego, skoro minister Bartosz Arłukowicz nie zgodził się na ustępstwa, nie przewiduje również zmiany przepisów ustawy refundacyjnej? Jeszcze dzień przed spotkaniem z ministrem (16.12. ), prezes NRL Maciej Hamankiewicz zapewniał nas o słuszności protestu lekarzy wobec zwiększania ich odpowiedzialności za przepisywanie recept na lek refundowany (nowe przepisy zobowiązują lekarza do sprawdzania statusu ubezpieczenia pacjenta oraz określania stawki refundacji leku dla danego pacjenta). Jedocześnie NRL zachęcała lekarzy d...