Przetaczanie krwi po zabiegach chirurgicznych jest częstą praktyką. Wskazania do wykonania przetoczeń pooperacyjnych nie zostały jednak jak dotąd poparte wiarygodnymi badaniami naukowymi. Nie wiadomo w szczególności przy jakim stężeniu hemoglobiny przetaczanie krwi będzie najkorzystniejsze dla pacjentów. Carson i wsp. opublikowali na łamach The New England Journal of Medicine wyniki badania sprawdzającego, czy wcześniejsze wykonanie przytoczenia będzie poprawiało efekty operacji zabiegu rekonstrukcji stawu biodrowego. Punktami końcowym w tym badaniu były niemożliwość samodzielnego przejścia 10 metrów lub zgon. Do badania włączono 2016 pacjentów w średnim wieku 81,6 lat. U połowy zastosowano strategię wcześniejszego toczenia krwi, tj. przy obniżeniu stężenia hemoglobiny do <10g/dl u p...