W ankiecie przygotowanej w zeszłym tygodniu przez redakcję Openmedica wzięło udział 1391 osób. Zdecydowana większość respondentów pracuje w publicznych szpitalach, 460 spośród nich mieszka w miastach o liczbie mieszkańców ponad 500 tys. Ankietowani najczęściej podawali, że ich sytuacja materialna w mijającym roku nie uległa zmianie. Takiej odpowiedzi udzieliło 460 osób. Drugą co do liczebności była grupa (358 osób), której poziom ekonomiczny nieznacznie się obniżył. Jedynie dla 88 lekarzy rok 2011 przyniósł zdecydowaną poprawę sytuacji materialnej. Również jeśli chodzi o sytuację rodzinną zdecydowana większość (868 osób) osób nie odczuła zmian. Jednak w tym przypadku dla 317 sytuacja uległa poprawie, a jedynie dla 194 pogorszeniu. Postęp w medycynie w 2011 roku największa liczba ankieto...