Heparyny drobnocząsteczkowe (LMWH, Low Molecular Weight Heparin) to leki przeciwkrzepliwe, które skutecznie zapobiegają występowaniu zakrzepicy w wielu sytuacjach klinicznych. Wykazano, że ich stosowanie w okresie okołooperacyjnym poprawia przeżywalność chorych. LMWH są również stosowane w profilaktyce zakrzepicy u chorych hospitalizowanych z powodu ciężkich chorób infekcyjnych, nowotworów czy zaostrzeń niewydolności serca. Jak dotąd nie przeprowadzono jednak badań sprawdzających, czy to leczenie obniża śmiertelność wewnątrzszpitalną. Kakkar i wsp. opublikowali na łamach The New England Journal of Medicine wyniki pierwszego badania oceniającego wpływ profilaktycznego stosowania LMWH (enoksaparyny) na śmiertelność u pacjentów hospitalizowanych z powodu sepsy, zdekompensowanej niewydolnoś...