W ostatnich latach wykonano na świecie 18 zabiegów przeszczepienia twarzy. Operacje te są ciągle w znacznej mierze terapią eksperymentalną, jednak kolejne dane wskazują, że mogą być one nadzieją dla okaleczonych ludzi. Większość opisywanych w literaturze przeszczepów dotyczyła części twarzy, rzadziej natomiast przeprowadza się zabiegi z przeniesieniem czoła, powiek, nosa, ust, polików i podbródka. Pomahac i wsp. na łamach The New England Journal of Medicine donoszą o wynikach przeprowadzenia pełnych translaplantacji twarzy u 3 pacjentów w 2011 roku. Pierwszym pacjentem był 25-letni mężczyzna po rozległym poparzeniu twarzy w 2008 roku, drugim 30-letni chory, który uległ poparzeniu w 2001 roku, trzecim 57-letnia kobieta zaatakowana przez zwierzę w 2009 roku. Skomplikowane zabiegi trwały o...