Do Sejmu trafiła już nowelizacja ustawy refundacyjnej. Projektem zajmują się posłowie z sejmowej Komisji Zdrowia. Rząd przyjął 10 stycznia 2012 roku projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej. Treść projektu: http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/pu_refundacja_09012012.pdf.
Główna zmiana to usunięcie ustępu 8 art. 48 ustawy, który przewidywał, że jeżeli lekarz błędnie wypisze receptę, będzie zobowiązany do zwrotu kosztów nienależnej refundacji wraz z odsetkami.  Lekarze, którzy wystawili receptę z nienależną refundacją, będą objęci abolicją do czasu wejścia w życie noweli ustawy. Minister zdrowia zaproponował też zmianę rozporządzenia w sprawie recept:  lekarze nie będą zobowiązani  wpisywać odpłatności na leki posiadające jeden poziom refundacji. Natomiast lekarz b...