Szpitale i uczelnie medyczne mogą zabiegać nawet o 50 mln zł z budżetu państwa. Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka ogłosiła konkurs dla  podstawowych jednostek naukowych, centrów naukowych działających wewnątrz uczelni lub stworzonych we współpracy z innymi jednostkami oraz konsorcjów naukowych. Jednostki, które zwyciężą otrzymają tytuł Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW) oraz dodatkowe finansowanie przez 5 lat, co roku około 10 mln złotych. Pieniądze mogą być przeznaczone na rozwój potencjału badawczego, wyższe wynagrodzenia dla kadry czy zatrudnienie zagranicznych ekspertów. Jak podkreśla Barbara Kudrycka, w ośrodkach KNOW, wokół ambitnych projektów i inicjatyw badawczych skupiać się będą najbardziej utalentowani naukowcy, doktoranci i studenci. „Koncent...