Po przyjęciu przez Sejm nowelizacji ustawy refundacyjnej słabnie tzw. protest pieczątkowy lekarzy, ale utrudnienia w realizacji recept na leki refundowane zapowiadają aptekarze. Podczas posiedzenia Sejmu 13 stycznia br. posłowie głosowali nad pilną nowelizacją ustawy refundacyjnej zgłoszoną przez rząd. Po wielu wnioskach mniejszości i kolejnych spotkaniach sejmowej Komisji Zdrowia, Sejm przyjął nową wersję ustawy. Za nowelą opowiedziało się 229 posłów, 62 było przeciwnych, a 146 wstrzymało się od głosu. Uchwalona nowelizacja trafiła do senatu, gdzie 19 stycznia została przegłosowana bez poprawek. Akt będzie teraz rozpatrywany przez prezydenta. Najważniejsze zmiany, które wprowadzono to zniesienie kar dla lekarzy za błędne wypisanie recept (art. 48  ust. 8). Nowelizacja usuwa również obo...