Palenie tytoniu jest najważniejszym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka zgonu w populacji ogólnej. Pomimo obecności na rynku znacznej liczby metod wspomagających zaprzestanie palenia, bardzo trudno jest osiągnąć trwałe zerwanie z nałogiem. Badania kliniczne potwierdzają skuteczność niektórych metod, jednak ich działanie w praktyce postawia wiele do życzenia. Alpert i wsp. na łamach elektronicznego wydania periodyku Tobacco Control opublikowali wyniki badania nad skutecznością stosowania zastępczej terapii nikotynowej (plastrów uwalniających nikotynę, gumy do żucia) u osób rzucających palenie w obserwacji >6 tygodniowej u 787 kolejnych pacjentów. W grupie otrzymującej terapię zastępczą odsetek osób, które wróciły do nałogu był taki sam jak u pacjentów, którzy korzystali jedynie z porady ...