Niewystarczająca ilość snu jest powszechnym zjawiskiem dotyczącym lekarzy. W większości krajów dopiero od niedawna istnieją przepisy ograniczające liczbę godzin, które medycy mogą przepracować w ciągu tygodnia. Równocześnie powszechnie znany jest niekorzystny wpływ, jaki brak snu wywiera na skuteczność i liczbę popełnianych przez lekarzy błędów. Jedną z najszerzej komentowanych prac dotyczących tego tematu było badanie opublikowane w 2004 na łamach New England Journal of Medicine. Autorzy porównali w nim liczbę błędów popełnianych przez lekarzy pracujących na dyżurach 16 i 30 godzinnych. Uzyskane wyniki wskazywały na o 36 proc. większą liczbę poważnych błędów popełnianych przez dłużej pracujących lekarzy i stały się jedną z przesłanek do zmiany przepisów o dozwolonym czasie pracy dla r...