Technika ablacji częstotliwością radiową (radiofrequency ablation – RFA) jest relatywnie nową, lecz bardzo obiecującą metodą selektywnego niszczenia patologicznych tkanek. Stosowana najpowszechniej w terapii guzów wątroby, technika ta ma również zastosowanie w innych gałęziach onkologii, a także m.in. w leczeniu żylaków i bezdechów sennych. Na łamach Radiology ukazały się wyniki wieloośrodkowego badania mającego na celu ocenę częstości występowania powikłań po zastosowaniu RFA w leczeniu łagodnych guzów tarczycy.  Badanie przeprowadzono w 13 ośrodkach w Korei Południowej, pomiędzy czerwcem 2002 a wrześniem 2009. Do badania włączono 1459 pacjentów, u których wykonano łącznie 1543 zabiegi ablacji. Zaobserwowano 48 powikłań, co oznacza, że dotyczyły one 3,3 proc. wykonywanych zabiegów. Do ...