Prezydent RP Bronisław Komorowski 23 stycznia złożył podpis pod nowelizacją ustawy refundacyjnej. Prezydent konsultował się jeszcze przed podpisaniem nowelizacji  z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Rzecznikiem Praw Pacjenta. Już wcześniej zapowiadał, że nie będzie zwlekał i ustawę podpisze w trybie pilnym.
Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza nowela to: Lekarze nie będą karani w przypadkach „nienależnej refundacji” – usunięcie art. 48 ust. 8 ustawy, który mówił o odpowiedzialności finansowej za wypisanie recepty na lek refundowany osobie nieuprawnionej. Lekarze będą zobowiązani do wpisywania poziomu odpłatności za lek na recepcie tylko w przypadku, gdy produkt ma kilka poziomów odpłatności. Tam gdzie jeden – nie ma obowiązku wp...