Krwawienia są częstym powikłaniem leczenia doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi. Ostatnio wiele dyskusji wywołały doniesienia o śmiertelnych krwawieniach po przyjęciu dabigatranu (Pradaxa, Boehringer Ingelheim), doustnego bezpośredniego inhibitora trombiny. Doprowadziło to m.in. do aktualizacji wytycznych Europejskiej Agencji Leków (EMA, European Medicines Agency) odnośnie bezpieczeństwa stosowania tego leku. Ciągle jednak pojawiają się nowe doniesienia o działaniach niepożądanych leku. Instytut ds. bezpiecznych praktyk medycznych (Institute of Safe Medication Practices) opublikował ostatnio raport, stwierdzający, że w pierwszym kwartale 2011 w Stanach Zjednoczonych dabigatran był przyczyną większej ilości krwawień niż warfaryna. Szczególnie często stwierdzano występowanie krwotoków wewn...