Celem nowoczesnych metod szkoleniowych jest szybkie przygotowanie młodego chirurga do samodzielnego przeprowadzania operacji. W celu uniknięcia konieczności ćwiczeń na żywym pacjencie coraz częściej, szczególnie w przypadku szkoleń z laparoskopii, wykorzystywane są profesjonalne symulatory. Dotychczasowy proces oceny skuteczności treningu polegał na osiąganiu przez uczącego się założonych odgórnie celów, takich jak czas i bezbłędność wykonywanych zadań. Taki model oceny bywał jednak krytykowany ze względu na nieuwzględnianie ilości uwagi i pracy wkładanych w wykonanie zadania przez poszczególnych kursantów. Część uczących się mogła prawidłowo wykonywać zadanie, choć nie osiągnęła jeszcze pewnego automatyzmu, tak ważnego w codziennej pracy chirurga praktyka. Na łamach Annals of Surgery ...