„Wyniki badań zgodne z zasadami Evidence Based Medicine (EBM) są wystarczającą podstawą do rejestracji leku. Nie ma potrzeby, aby te wskazania rozdzielać z Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL)”. Tak brzmi odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na postulaty lekarzy odnośnie refundowania leków poza wskazaniami rejestracyjnymi. Oznacza to, że refundacja będzie wyznaczana na podstawie wskazań zawartych w charakterystyce leku, publikowanej na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jeden z zapisów pierwszej wersji ustawy refundacyjnej dotyczył wyznaczania podstawy refundacji leków ze środków publicznych zgodnie ze wskazaniami w ChPL. Lekarze jednak krytykowali ten przepis. Ich zdaniem, przyjęcie tej zasady ogromnie utrudni lec...