Każdy lekarz będzie mógł w dowolnej chwili dotrzeć do aktualnych charakterystyk leku (ChPL) zgromadzonych w jednym miejscu. Wystarczy dostęp do Internetu. Lista opublikowana jest na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) http://leki.urpl.gov.pl/. Obowiązek publikowania i aktualizowania ulotek leków nałożyła na prezesa URPL ustawa refundacyjna. Ma to ułatwić lekarzom dotarcie do zarejestrowanych wskazań stosowania konkretnych produktów. Od tego roku to charakterystyki stanowią bowiem podstawę wyznaczania poziomu refundacji danego leku w konkretnych wskazaniach. Zamieszczony na stronie wykaz Charakterystyk Produktów Leczniczych jest zgodny z obwieszczeniem ministra zdrowia z 23 grudnia 2011 r. oraz z obwieszczeniem z 29 grudnia ...