Kolektomia wykonana laparoskopowo niesie za sobą wiele krótkoterminowych korzyści, takich jak zmniejszenie traumatyzacji tkanek i związanego z tym bólu pooperacyjnego. Pomimo tego nie jest szeroko stosowana w praktyce klinicznej. Ma to związek przede wszystkim ze stromą krzywą nauki, dłuższym czasem trwania operacji i potencjalnie wyższym kosztem. Techniką idącą jeszcze dalej w kierunku zmniejszenia uszkodzenia tkanek jest zabieg laparoskopowej kolektomii z jednego nacięcia (single incision laparoscopic colectomy – SILS). Na łamach Annals of Surgery ukazały się wyniki badania mającego na celu ocenę porównanie bezpieczeństwa i skuteczności kolektomii wykonanej laparoskopowo z jednego nacięcia i klasycznej (multiport laparoscopic colectomy – MLC). Analizowano dane pacjentów, u...