3 lutego 2012 zmarł w Krakowie prof. Andrzej Szczeklik, wybitny internista, naukowiec i humanista. Prof. Szczeklik to były kierownik II Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych UJ, były ordynator Oddziału Klinicznego Kliniki Alergii i Immunologii, wiceprezesem Polskiej Akademii Umiejętności, prezesem – elektem Towarzystwa Internistów Polskich, visiting professor Uniwersytetu w Shefield, King’s College Medical Centre w Londynie oraz Kliniki Davos Wolfgang w Szwajcarii. Był doktorem honoris causa uczelni medycznych we Wrocławiu, Warszawie, Katowicach i Łodzi oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. Szczeklik uczestniczył w odkryciu prostacykliny, prowadził badania w dziedzinie trombinogenezy. Opisał objawy i metody leczenia astmy aspirynowej, wykazał przeciwkrzepliwe właściwości simwas...