Eksperci pod kierunkiem prof. Jacka Rońdy z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie opracowali nowe implanty kości twarzoczaszki, które są przeznaczone dla pacjentów z ubytkami onkologicznymi w obrębie głowy. Nad projektem pracują również naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiej Akademii Nauk. Obecnie powszechnie stosuje się implanty tytanowe. Natomiast opracowane przez krakowskich uczonych materiały składają się z polimeru pokrytego warstwą diamentopodobną z atomami irydu i platyny. Te związki nadają materiałowi wyjątkowe właściwości. Najważniejsze z nich, mające zastosowanie w przypadku pacjentów onkologicznych, to mniejsze ryzyko zakażania i odrzucenia implantu oraz jego wyjątkowa trwałość. „Sam implant nie będzie zw...