Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) jest patogenem o niskich wymaganiach, często kolonizującym ludzi, zwierzęta, a także szpitalne powierzchnie i sprzęt medyczny. Jest częstym czynnikiem etiologicznym zakażeń u pacjentów hospitalizowanych w oddziałach intensywnej terapii, a także innych grupach chorych wyniszczonych i o obniżonej odporności. Z uwagi na liczne czynniki zjadliwości oraz znaczną lekooporność zakażenia wywołane przez P. aeruginosa mają często ciężki przebieg, w wielu przypadkach prowadzący do sepsy, a nawet zgonu chorego. Na łamach Annals of Surgery ukazały się wyniki badania oceniającego wpływ stosowania morfiny na stan śluzówki przewodu pokarmowego i jego związku z zakażeniami P. aeruginosa u myszy. U badanych myszy wszczepiono tabletkę powoli uwalniającą mor...