Przerostowe zwężenie odźwiernika jest relatywnie często występującym zaburzeniem rozwojowym wywołanym przez wrodzone zaburzenie czynności mięśniówki gładkiej tego odcinka przewodu pokarmowego. Do typowych objawów choroby należą chlustające wymioty, występujące w trakcie posiłku lub bezpośrednio po nim. Leczeniem z wyboru jest zabieg pyloromiotomii, który jest wykonywany metodą otwartą lub laparoskopowo. Na łamach Endoscopy opublikowano wyniki badania mającego na celu określenie możliwości wykonywania pyloromiotomii metodą endoskopową na modelu świńskim. Do badania wstępnego włączono 4 świnie. 4 kolejne zwierzęta zostały ocenione w 2 tygodniowym badaniu obserwacyjnym. Ezofagogastroduodenoskop wprowadzono przez otwór gębowy do żołądka. Proksymalnie do odźwiernika wstrzyknięto podśluzówkow...