Urazy zgięciowo-odgięciowe kręgosłupa szyjnego („whiplash injury”) to częste następstwo wypadków komunikacyjnych. Do konsekwencji tych urazów należy szereg niespecyficznych objawów: ból głowy, ból i sztywność szyi, osłabienie siły mięśniowej i zaburzenia czucia. W 10 do 20 proc. przypadków objawy występują przewlekle, prowadząc do różnego stopnia zaburzeń funkcjonowania. Z uwagi na brak w pełni obiektywnych kryteriów rozpoznania częstość występowania określana przez poszczególnych badaczy różni się w istotny sposób, wahając się pomiędzy 0,1 a 3,8 na 1000 osób na rok. Urazy zgięciowo-odgięciowe są również częstą przyczyną roszczeń wobec firm ubezpieczeniowych – tylko w Stanach Zjednoczonych łączna wartość wypłacanych odszkodowań wyniósł w 1999 ok. 7 mld. dolarów. M.in. ten fakt skł...