W leczeniu operacyjnym raka piersi coraz większe znaczenie mają techniki małoinwazyjne. W przypadku kwalifikacji do nich niezwykle istotne jest precyzyjne określenie czy w węzłach chłonnych dołu pachowego znajdują się przerzuty pierwotnego nowotworu. Jedną z metod przydatnych w ocenie węzłów chłonnych pachowych jest rezonans magnetyczny. Na łamach Radiology opublikowano wyniki badania, którego celem była ocena dokładności i powtarzalności badania rezonansu magnetycznego bez kontrastu w wykrywaniu przerzutów nowotworowych w węzłach chłonnych pachowych u pacjentek z świeżo rozpoznanym rakiem piersi.  Do badania włączono 61 pacjentek, w średnim wieku 53 lat. Przedoperacyjnie wykonano u nich badanie MRI w obrazie T1-zależnym oraz zależnym od dyfuzji (DWI). Wyniki badań były oceniane dwukro...