Już w styczniu 2011 roku Konsorcjum Octapharma oficjalnie zadeklarowało chęć budowy w Polsce fabryki przetwarzania osocza. Po wielomiesięcznym postępowaniu ofertowym konsorcjum jest obecnie bliżej realizacji tej inwestycji. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz 9 lutego 2012 roku zatwierdził rekomendację Zespołu Konkursowego powołanego w celu wyboru prywatnego inwestora, który wybuduje i uruchomi fabrykę przetwarzania osocza. Po analizie aplikacji złożonej przez Konsorcjum Octapharma Zespół Konkursowy przyjął uchwałę zawierającą rekomendację dla szefa resortu zdrowia do podpisania „Porozumienia o współdziałaniu mającym na celu zapewnienie dostępności leków osoczopochodnych wytwarzanych na terenie RP z osocza pochodzącego od polskich dawców” z tym właśnie inwestorem. Historia konkursu ofer...