The Charter on Medical Professionalism wymaga od lekarzy m.in. otwartości i uczciwości w komunikacji z pacjentami. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych z udziałem praktykujących lekarzy amerykańskich, które pokazały, że przestrzeganie tych zasad nie zawsze jest normą i w różnym stopniu zależy od czynników demograficznych, specjalistycznych i sposobu prowadzenia praktyki. Na łamach Health Affairs opublikowano wyniki badania z udziałem 1891 praktykujacych lekarzy, w którym oceniano poziom otwartości i prawdomówności lekarzy w komunikacji z pacjentami. Dr Lisa I. Iezzoni (Harvard Medical School, Mongan Institute for Health Policy at Massachusetts General Hospital, Boston) i wsp. posłużyli się danymi uzyskanymi w 2009 r. Jak się okazało zdecydowana większość lekarzy całkowicie zgad...