Zespół stopy cukrzycowej to grupa specyficznych dolegliwości dotykających stopy osób chorujących na cukrzycę. Zjawisko to dotyczy nawet do 10 proc. cukrzyków. Choroba przebiega pod postacią neuropatyczną, niedokrwienną lub zespołów o mieszanej patogenezie. W zależności od odmiany klinicznej do objawów zespołu stopy cukrzycowej może należeć osłabienie czucia w stopie, parestezje, osłabienie napięcia mięśni, deformacje, owrzodzenia i w konsekwencji martwica. Leczenie zespołu stopy cukrzycowej jest trudne i wymaga wielospecjalistycznego zespołu. Istotne obniżenie komfortu życia połączone w wielu przypadkach z znacznym okaleczeniem i upośledzeniem funkcjonowania może prowadzić do zaburzeń nastroju u chorych. Wiązać się to może również z pogorszeniem rokowania. Na łamach czasopisma Diabeto...