8.02.2012 Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (US Food and Drug Administration – FDA) poinformowała, że stosowanie inhibitorów pompy protonowej (IPP) zwiększa ryzyko wystąpienia biegunki wywołanej przez Clostridium difficile (Clostridium difficile – associated diarrhea – CDAD) Jak informuje FDA diagnozę CDAD należy rozważyć u pacjentów przyjmujących IPP, u których rozwinęła się przedłużająca się biegunka, a stan chorego nie ulega poprawie. Objawy zakażenia bakterią Clostridium difficile to między innymi wodnisty stolec, bóle brzucha i gorączka. Leczenie może wymagać pobytu w szpitalu. Czynniki, które predysponują do rozwoju CDAD to podeszły wiek, towarzyszące choroby przewlekłe oraz leczenie antybiotykami o szerokim spektrum działania. Leczenie CDAD obejmuje podanie pł...