15 lutego 2012 r. odbyło się drugie posiedzenie Rady Przejrzystości, która zastąpiła Radę Konsultacyjną w Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM) i opiniuje wnioski refundacyjne złożone przez resort zdrowia. Podjęte decyzje umożliwią objęcie refundacją niektórych leków we wskazaniach nie zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego. W trakcie posiedzenia RP wydała decyzję o zasadności objęcia refundacją leków, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w charakterystyce Produktu Leczniczego leków onkologicznych i pediatrycznych – dla których wydano decyzję o objęciu refundacją, o której mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medyczny...