20 lutego 2012 r. Agencja Oceny Technologii Medycznych poinformowała, że dwóch członków Rady Przejrzystości – prof. Andrzej Fal i dr Adam Przybyłowski – złożyło na ręce Ministra Zdrowia rezygnację z pełnionych funkcji. Rada Przejrzystości zastąpiła Radę Konsultacyjną w Agencji Oceny Technologii Medycznych. W trakcie posiedzeń Rady opiniowane są wnioski refundacyjne. Do tej pory odbyły się dwa takie posiedzenia (13 i 15 lutego 2012). Prof. Andrzej Fal  i dr Adam Przybyłowski zostali powołani do składu Rady Przejrzystości dniu 7 lutego 2012 r. O powołaniu nowych członków AOTM powiadomi po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Zdrowia. http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=4