Przedstawiciele Porozumienia Organizacji Lekarskich (POL) – Federacji Porozumienie Zielonogórskie, OZZL, Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Stowarzyszenia Lekarzy Praktyków krytykują projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept. Jaki dowiadujemy się z ich oświadczenia, projekt stoi w kolizji z innymi przepisami, które pozwalają na wypisywanie leków przy użyciu nazw międzynarodowych. Ponadto projekt utrzymuje niewykonalny, zdaniem lekarzy, obowiązek weryfikacji prawa pacjentów do refundacji leku: sprawdzania ich ubezpieczeń zdrowotnych i dodatkowych uprawnień. „Tymczasem obowiązki te powinien wykonywać ubezpieczyciel” – twierdzą członkowie Federacji Porozumienie Zielonogórskie w swoim oświadczeniu. Lekarzom nie podoba się także, że rozporządzenie „zwiększa il...