Rak inwazyjny obejmujący błonę śluzową, w niektórych przypadkach także podśluzową, lecz nie naciekający błony mięśniowej żołądka to tzw. rak wczesny żołądka. Pomimo niewielkiego zaawansowania lokalnego, może być on źródłem przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych. Uznaną metodą leczniczą w przypadku raka wczesnego żołądka jest endoskopowa mukozektomia (endoscopic mucosal resection – EMR). Rozwinięciem tej techniki jest endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa (endoscopic submucosal dissection – ESD), przy użyciu narzędzi takich jak nóż endoskopowy (insulation-tip diathermic knife). Na łamach czasopisma Endoscopy opublikowano wyniki badania mającego na celu określenie wpływu przyjmowania w okresie okołooperacyjnym kwasu acetylosalicylowego (ASA) na częstości występowania krwawi...