Ministerstwo Zdrowia z dwutygodniowym opóźnieniem ogłosiło wykaz przyznanych miejsc rezydenckich w poszczególnych województwach. Długo oczekiwana przez młodych lekarzy lista to wielki zawód, przyznają medycy. Zaledwie jedna rezydentura z interny, chirurgii czy pediatrii – tak wygląda sytuacja w województwie mazowieckim, podobnie jest w pozostałych regionach.  W zeszłym roku rezydentury z tych samych specjalizacji wynosiły odpowiednio na Mazowszu: 4 z interny, 1 z chirurgii, 8 z pediatrii. „To skandal. Staram się o rezydenturę z chorób wewnętrznych – jedną z podstawowych specjalizacji lekarskich. Czy ministerstwo naprawdę uważa, że na całym Mazowszu potrzebny jest tylko jeden internista?” – pyta lekarz stażysta ze szpitala MSWiA w Warszawie. Ubolewa nad tym, że ma znacznie mniejsze...