Na nowej liście leków refundowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, która obowiązuje od 1 marca br. jest 808 leków z dodatkową opcją refundacji poza wskazaniem w charakterystyce produktu leczniczego. Wcześniej leki te uzyskały rekomendację od Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych. Chodzi głównie o leki w zastosowaniach u dzieci do 18 roku życia, u kobiet w ciąży oraz stosowane u chorych na nowotwory. Warunkiem objęcia wymienionych leków refundacją jest ich stosowanie w oparciu o aktualne dowody naukowe i dyrektywy etyczne międzynarodowych medycznych organizacji i towarzystw naukowych. Ministerstwo Zdrowia opublikowało  Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych 27 lutego br. Ceny 139 leków już refundowanych są obniżone. Na liście jest...