Około 15 proc. mężczyzn i 25 proc. kobiet pracujących jako chirurdzy ma problemy związane z nadużywaniem alkoholu – wykazały badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych. Problemom alkoholowym często towarzyszą depresja i wypalenie zawodowe oraz o 45 proc. większe ryzyko popełnienia błędu medycznego. Badania prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Waszyngtońskiego objęły 7,2 tys. chirurgów, którzy wypełnili ankietę dotyczącą pracy, stylu życia, nastroju oraz nadużywania i uzależnienia od alkoholu. Jak zauważa autor badań dr Michael Oreskovich, odsetek przedstawicieli tego zawodu, których dotyczy problem alkoholowy jest wyższy niż w populacji ogólnej (9 proc.). „Problem polega na tym, że odsetek nagłych wypadków, praca po godzinach i sam tryb zmianowy wymagają energii i koncen...