Rak jelita grubego i odbytnicy jest trzecim co do częstości występowania nowotworem złośliwym na świecie i drugim jeśli chodzi o ilość zgonów z powodu choroby nowotworowej. Wczesne wykrycie zmiany oraz jej usunięcie to najskuteczniejsza metoda zwalczania choroby. Wydaje się, że na chwilę obecną optymalną metodą, pozwalającą na osiągnięcie obydwu tych celów jest wykonywanie częstych kolonoskopii u osób z czynnikami ryzyka (jak wiek). Badanie kolonoskopowe wiąże się z ryzykiem okołozabiegowym, dodatkowo bywa nieprzyjemne dla pacjentów. Quintero i wsp. opublikowali na łamach The New England Journal of Medicine wstępne wyniki badania porównującego skuteczność kolonoskopii oraz badania na obecność krwi utajonej w kale metodą  FIT (fecal immunochemical testing) jako badań przesiewowych w prew...